Framtidens värmepump är här.

(Den har varit här sedan 1991.)

Ispinnen

Vår värmepump Ispinnen är en komplett lösning som väldigt enkelt kan installeras och köras igång på väldigt kort tid.
Med Ispinnen behöver man varken gräva eller borra i marken. Den ger energi för uppvärmning genom att aluminiumprofilerna kondenserar ångan i luften till vatten som sedan tidvis övergår till frost.

Med denna värmepump sker uppvärmningen av din villa, fritidshus, lokal etc. på ett mycket mer kostnadseffektivt sätt än med exempelvis olja eller direktel. Via värmeväxling leds värmen över till det vattenburna systemet i villan. Ispinnen kan med fördel dockas till nuvarande system (olja, pellets, el etc.)

En helt unik produkt

  • När du fått din Ispinne installerad ställer du in den temperatur du önskar ha i huset, resten sköter Ispinnen åt dig år efter år. Så enkelt är det att ha en Ispinne.
  • Med Ispinnen behöver du varken förstöra hela din trädgård eller riskera att förorena vårt redan hårt belastade grundvatten.
  • Ispinnen använder endast naturens krafter när den avfrostar sig.
  • Den säkra driften beror på den enkla konstruktionen.
  • Ispinnen är endast beroende av en rörlig del - kompressorn.
  • Ispinnen är designad och tillverkad i Sverige. 
Rationell

Ispinnen värmer på ett mycket mer kostnadseffektivt sätt än med exempelvis olja eller direktel. Via värmeväxling leds värmen över till det vattenburna systemet i villan. Systemet kan med fördel dockas till nuvarande system som olja, pellets, el etc.

Miljöanpassad

Framtidens värmepump Ispinnen är effektiv och miljöanpassad och har värmt svenska hem sedan 1991. Ispinnen finns installerad i allt från större fastigheter som industri- och kontorslokaler till villor och fritidshus.

Enkel konstruktion

Uppvärmning sker genom att aluminiumprofilerna kondenserar ångan i luften till vatten som sedan tidvis övergår till frost. Konstruktionen är mycket enkel då den enda rörliga delen är kompressorn.

Jord-och bergvärme

Bergvärme är bra i de fall berget ligger nära markytan. En jämn temperatur finns alltid på djupet att ta till vara. Värmepumpens innerdel är vår sedan decennier väl beprövade värmeväxlare från Alfa Laval, relästyrningar och scrollkompressor som alltid går på samma varvtal.

För de som har stora ytor och långt ner till berg kan jordvärme vara ett bra alternativ. Värmepumpens innerdel är vår sedan decennier väl beprövade värmeväxlare från Alfa Laval, relästyrningar och scrollkompressor som alltid går på samma varvtal.

Aktuellt just nu

Frågor? Hör av dig till oss.

Skicka ett meddelande

Ring eller e-posta

Stefan Lööf
0720-807 999 

Thomas Palmkvist
0720-807 990